Project Water!

Historische aanleiding

De Sint Elisabethsvloed was een watersnoodramp in de graafschappen Zeeland en Holland die plaatsvond op 19 november 1421. De naam werd ontleend aan het feit dat dit de naamdag was van de heilige Sint Elisabeth. Het was een natuurramp, veroorzaakt door een zware noordwesterstorm en een stormvloed. De storm kon zoveel schade aanrichten doordat de dijken verzwakt waren. Het onderhoud was verwaarloosd omdat de heersers verwikkeld waren in een ingewikkelde en langdurige strijd om de macht in de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Ook het jarenlange afgraven van veen was van invloed, waardoor het water veel schade kon aanrichten. Hoeveel mensen en dieren het leven lieten is niet helemaal zeker, omdat er rondom de ramp veel mythevorming ontstond.

In het getroffen gebied veranderde de stroom van het water en daarmee het landschap ingrijpend door de Sint Elisabethsvloed. En zo markeert 1421 het ontstaan van het eiland de Hoeksche Waard. Delen daarvan bestonden namelijk al eeuwenlang, getuige het kerkje in de Sint Anthoniepolder, maar het was nog geen eiland..

Heden

In 2021 gaat de viering van het 600-jarig bestaan van de Hoeksche Waard van start met verschillende activiteiten die verwijzen naar het moment van de oorsprong in 1421. Zoals de theaterproductie Momentum, een cultuurspektakel met vijftien acteurs en een groot koor. In Museum Hoeksche Waard is vanaf 19 november 2021 de expositie gewijd aan de Sint Elisabethsvloed.

Het project

Het educatieve project Water! met als onderwerp de Sint Elisabethsvloed wil het thema water, de Sint Elisabethsvloed en wonen op een eiland verbeelden op basisscholen in de Hoeksche Waard in de vorm van hedendaags beeldend theater met educatief lesmateriaal. Het project gaat van start met een theatervoorstelling voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8) in oktober en november 2021: Inspecteur S en de grote doorbraak.

Deelnemers aan het project

Het project Water! is een initiatief van Stichting Beeldend Jeugdtheater en Theaterbureau Frijns (gevestigd in Oud-Beijerland), het netwerk Cultuureducatie Hoeksche Waard in samenwerking met Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) Hoeksche Waard en wordt ondersteund door de Gemeente Hoeksche Waard.

Beeldmateriaal: ©Rijksmuseum